Rondo im. Romana Dmowskiego w Głogowie

Informujemy, że Rada Miejska w Głogowie przyjęła dziś wniosek Fundacji im. Bolesława Chrobrego, historyczny pierwszy obywatelski projek Uchwały o nadaniu nazwy jednemu z rond w Głogowie nazwy im. Romana Dmowskiego. Jeszce raz w dziękujemy wszystkim osobom, które podpisały się pod wnioskiem, włączyły się do akcji, radnym którzy poparli wniosek.