ANTY-SZCZYT KLIMATYCZNY. CAŁA PRAWDA O GLOBALNYM OCIEPLENIU i SKUTKACH POLITYKI KLIMATYCZNEJ U.E.

ANTY-SZCZYT KLIMATYCZNY. 
CAŁA PRAWDA O GLOBALNYM OCIEPLENIU i SKUTKACH POLITYKI KLIMATYCZNEJ U.E.

KONFERENCJA - 10 LISTOPAD 2013 r 

Centrum Prasowe Foksal (Dom Dziennikarza), sala A, ul. Foksal 3/5, Warszawa

Organizatorzy: Ruch Narodowy
Współorganizatorzy i partnerzy: NSZZ Solidarność, Instytut Globalizacji, Fundacja im. Bolesława Chrobrego, CFACT
Patronat medialny: Myśl.pl 


Szanowni Państwo,
W przede dniu otwarcia Szczytu Klimatycznego ONZ COP 19 na Stadionie Narodowym w Warszawie, zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowym Anty-Szczycie Klimatycznym organizowanym przez stronę społeczną (środowiska narodowe, patriotyczne, związkowe i wolnorynkowe : Ruch Narodowy, NSZZ „Solidarność”, Instytut Globalizacji oraz Commitee For A Constructive Tomorrow (CFACT)).
Głównym celem Anty-Szczytu jest przedstawienie prawdziwych informacji o znaczeniu zjawiska globalnego ocieplenia dla zmian klimatu i skutkach społeczno-gospodarczych wdrażania pakietu klimatycznego Unii Europejskiej.
Główne tematy konferencji:
• Globalne ocieplenie – prawda czy fałsz ? Czy wytwarzane przez człowieka CO 2 ma wpływ na zmianę klimatu ? Czy klimat rzeczywiście się zmienia ?
• Koszty polityki klimatycznej U.E. i polityki dekarbonizacji dla polskiej gospodarki i społeczeństwa
• Pakiet klimatyczny U.E. – główny hamulec rozwoju i konkurencyjności europejskiej gospodarki.
W trakcie konferencji głos zabiorą eksperci klimatyczni, profesorowie, przedsiębiorcy, związkowcy oraz politycy z Polski, Europy i USA.
Na zakończenie konferencji podpisany zostanie międzynarodowy Apel Wolnych Narodów Europy i Świata do uczestników Szczytu Klimatycznego COP 19.

Serdecznie zapraszamy !