PIERWSZA KWESTA NA EKSHUMACJĘ I IDENTYFIKACJĘ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Kwesta ma na celu zebranie środków na finansowanie prac ekshumacyjno-identyfikacyjnych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, kwatera "Ł".

Pierwsza Kwesta odbędzie się 1 listopada 2013 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Kwesta odbywa się za pośrednictwem Fundacji im. Bolesława Chrobrego z siedzibą w Szczecinie, 70-454 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 28/7, KRS 0000253907, REGON 320182230, NIP 8512971142. Fundacja od 14 listopada 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.
Wszystkie środki zostaną przekazane dla Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów.
Numer konta: BOŚ S.A. – 26 1540 1085 2030 5302 9243 0001 darowizny na identyfikację i ekshumację prosimy uzupełnić dopiskiem "Ekshumacja-Powązki".
PBGOT zajmuje się identyfikacją genetyczną szczątków ofiar komunizmu na podstawie materiału genetycznego pobranego od ich rodzin. PBGOT jest współwykonawcą prac ekshumacyjnych na warszawskich Powązkach.

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT) to projekt naukowo-badawczy mający na celu odnalezienie i identyfikację szczątków ofiar zbrodni totalitarnych z lat 1939-1956. W ramach przedsięwzięcia poszukuje się miejsc pochówków ofiar, przeprowadza ekshumację, pobiera materiał genetyczny, a następnie porównuje go z materiałem pobranym od krewnych ofiar. w ten sposób zidentyfikowano już szesnastu żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym m.in. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka", Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"