Centrum Analiz

Fundacja im. Bolesława Chrobrego posiada również Centrum Analiz. Jej specjaliści mogą na zlecenie przygotować analizy, opinie, wystąpienia lub brać udział w konferencjach i szkoleniach. Część środków otrzymanych z tyt. zlecenia przekazywanych jest przez ekspetów na rzecz naszej Fundacji.

 

Dr Marian Szołucha - obszary badań i analiz: gospodarka, geopolityka, Unia Europejska.  W 2011 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Kryteria fiskalne integracji Polski ze strefą euro" (napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Kaźmierczaka) w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.  Autor m.in. książki pt. "Naród i ekonomia. Myśl społeczno-gospodarcza Narodowej Demokracji w okresie II Rzeczypospolitej", str.96, Szczecin 2008 (ISBN 978-83-925466-0-3).

 

Dr Zbigniew Graczyk - obszary badań i analiz: polityka wschodnia, transport na obszarze Federacji Rosyjskiej i krajów WNP. Praca doktorska pt. "Polsko-rosyjska współpraca w międzynarodowym transporcie drogowym w okresie transformacji ustrojowej do 2004 r." (napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Furiera na Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego). W tatach 1997-2005 przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury w Ambasadzie RP w Federacji Rosyjskiej w Moskwie, jako radca transportowo-morski, a w 2007 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej.

 

Mec. Rafał Wiechecki - obszary badań i analiz: prawo,  gospodarka, gospodarka morska. Adwokat, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką (www.adwokat-wiechecki.pl) m.in. obsługuje wiele spółek prawa handlowego, ze szczególnych uwzględnieniem spółek morskich. W latach 2006-2007 Minister Gospodarki Morskiej. Jest absolwentem studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Szczecińskim: w roku 2002 ukończył studia  na Wydziale Prawa i Administracji uzyskując tytuł magistra prawa, a w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie finansami publicznymi) uzyskując tytuł magistra ekonomii (praca magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. A. Szewczuka pt. "Transeuropejskie Sieci Transportowe).