Konkursy

 

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego "Żołnirze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" - rok 2013:

Fundacja im. Bolesława Chrobrego weźmie udział we współorganizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych. Patronat nad konkursem objęły cztery związki kombatanckie: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Zaporczyków.

 

Poniżej Plakat oraz Regulamin Konkursu - pobierz.pdf

 


 

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych - rok 2012:

 

 

  

 

Zobacz nasze plakaty:

 

Skocz do:
Wstęp
I Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego
II Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego
III Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego
IV Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego


Wstęp  Potrzeba rozpropagowania wśród młodzieży znajomości historii i umiejętności logicznego myślenia była powodem zorganizowania przez grupę pasjonatów Konkursu Historycznego im. Bolesława Chrobrego. Naszym celem było wzbudzenie i pogłębienie zainteresowanie młodzieży historią własnego Kraju, Narodu i Regionu jak również historią powszechną poprzez propagowanie postaw patriotycznych. Osiąganie tych celów odzwierciedlałoby się w życiu jednostek przekonaniem, iż na każdym stanowiskiem pracy należy być pożytecznym oraz, że warto swoje osobiste życie poświęcać dla dobra publicznego.

  Powołano jesienią 2004 roku Komitet Organizacyjny na czele którego stanął Rafał Wiechecki i rozpoczęto przygotowania do jego przeprowadzenia. W kolejnych latach Komitet Organizacyjny pozyskał znakomitych współpracowników oraz osoby i instytucje wspierające, a w grudniu 2006 r. wszedł we współpracę z Fundacja im. Bolesława Chrobrego.

  Finały Konkursów odbywały się do tej pory w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Patronami Naukowymi byli: prof. dr hab. Tadeusz Białecki, prof. dr hab. Maciej Giertych, ks. infułat Roman Kostynowicz, prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, dr hab. Jan Żaryn.

  Patroni Honorowi: poseł do Parlamentu Europejskiego Sylwester Chruszcz, Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Maciej Kopeć i Jerzy Kotlęga, Minister Gospodarki Morskiej Rafał Wiechecki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Patronat Medialny: TVP 3, TV Gryf, Polskie Radio Szczecin, Radio Plus, Głos Szczeciński, Myśl.pl.I Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego

"Ruch demokratyczno - narodowy w Polsce w latach 1887-1939"

Patronat Naukowy objął prof. dr hab. Maciej Giertych - wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Mirosław Piotrowski - kierownik katedry Historii XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Patronat Honorowy objął poseł do Parlamentu Europejskiego Sylwester Chruszcz oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Jerzy Kotlęga. Konkurs spotkał się z przychylną reakcją mediów - patronat medialny objęło Polskie Radio Szczecin oraz TVP 3 - oddział w Szczecinie. Informacje o Konkursie i jego przebiegu relacjonowały na bieżąco.

W dniu 23 listopada 2004 r. zakończył się I Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego. Do I Etapu, który odbył się w macierzystych palcówkach oświatowych pod okiem nauczycieli historii, oficjalne uczestnictwo zgłosiło 38 szkół z całego województwa zachodniopomorskiego.

W jednych szkołach był to jeden uczeń, a w innych nawet kilkudziesięciu. Ogólnie w I Etapie konkursu, który odbył się w dniu 4 listopada, brało udział prawie 350 uczniów. Po otrzymaniu prac pisemnych Komisja Oceniająca zakwalifikowała do II Etapu, który odbył się w dniu 23 listopada w Auli Książnicy Pomorskiej, 82 uczestników z 29 szkół. Okazało się, że temat jest rzeczywiście bardzo trudny i mało znany (literatura wręcz niedostępna). Niemniej jednak kilkanaście prac było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Wszyscy uczestnicy II Etapu otrzymali w nagrodę klasyczne dzieło przywódcy narodowej demokracji Romana Dmowskiego "Myśli Nowoczesnego Polaka". II Etap składał się z testowej części pisemnej (test wyboru): 30 pytań, na każde pytanie po 4 możliwe odpowiedzi.

Do Finału zostało zakwalifikowanych 21 uczestników, z których Komisja Oceniająca po prawie 3 godzinnej części ustnej wytypowała 5 laureatów Konkursu - te osoby to: Jlona Baraniak z Białogardu, Elżbieta Krajewska ze Szczecina, Jonatan Hasiewicz ze Szczecina, Rafał Kaczmarek z Kamienia Pomorskiego i Teresa Schienbein ze Szczecinka w nagrodę za swoją wiedzę zwiedzili Parlament Europejski, Brukselę oraz Kolonię. Warto podkreślić, że wszyscy finaliści i laureaci prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy związku z tematyką konkursu. Komisja Oceniająca, w skład której wchodzili m.in. Rafał Wiechecki, Karol Wojciechowski (laureat XXX Konkursu Historycznego) i Tomasz Kenar (doktorant historii US) była pozytywnie zaskoczona, wiadomościami jakie posiadali finaliści. Był to poziom akademicki, a przecież uczestnikami byli uczniowie szkół średnich i III klas gimnazjów.

^ do góryII Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego

"Repatrianci - wspominamy swoich dziadków. Powrót Pomorza Zachodniego do Polski 1945 - 2005"

Patronat Naukowy nad Konkursem objął prof. Mirosław Piotrowski (pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Historii Najnowszej na KUL, poseł do PE) oraz dr hab. Jan Żaryn (pracownik Instytutu Pamięci Narodowej), a Patronat Honorowy objął Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Sylwester Chruszcz. Patronat medialny objęło Polskie Radio Szczecin, Głos Szczeciński, Radio Plus i TV Gryf.

29 kwietnia 2005 roku odbył się Finał Konkursu w Książnicy Pomorskiej. Finał był podzielony na dwa etapy. Pierwsza część to etap pisemny, po którym do ścisłego już finału awansowało 20 osób. Etap drugi ustny był etapem finałowym, po którym zwycięzcami zostali: Sławomir Parus ze Szczecina z XIII Liceum Ogólnokształcącego, Malwina Strugińska z Wałcza - Zespołu Szkół nr. 3, Marcin Szczyciński z I LO w Goleniowie.

Poziom konkursu stał na bardzo dobrym poziomie jak stwierdziła Komisja egzaminująca. Komisja Oceniająca, w skład której wchodzili m.in. ks. dr. Grzegorz Harasimiak (wykładowca prawa na Uniwersytecie Szczecińskim), Tomasz Kenar (doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego), Rafał Wiechecki - (prawnik, członek Rady Programowej Polskiego Radia Szczecin), mecenas Michał Lew Lizak (adwokat) oraz dr Krzysztof Kowalczyk (wykładowca w Instytucie Politologii US). Nagrodą główną dla 3 zwycięzców konkursu była bezpłatna wycieczka w dniach 11-14 maja 2005 r. do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

^ do góryIII Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego

"Roman Dmowski - architekt niepodległości Polski. Dyplomata, polityk i wychowawca"

Patronat Naukowy nad Konkursem objął prof. dr hab. Maciej Giertych- wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i poseł do Parlamentu Europejskiego. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego Sylwester Chruszcz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rafał Wiechecki.

20 grudnia 2005 roku w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej odbyła się III edycja Konkursu Historycznego im. Bolesława Chrobrego z nagrodą główną wyjazdem do Parlamentu Europejskiego.

Tematem konkursu była postać Romana Dmowskiego: "Roman Dmowski - architekt polskiej niepodległości. Dyplomata, polityk i wychowawca". W tym roku w konkursie uczestniczyło ponad 45 szkół i około 400 uczniów.

Do ścisłego finału wyłoniono dwadzieścia osób, zdających dodatkowo egzamin ustny przed komisją. Laureatami zostali: Katarzyna Jasińska uczennica II Liceum Ogólnokształcącego ze Stargardu Szczecińskiego, Joanna Róg, Dariusz Matecki i Bernard Maciulewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.

Konkurs ponownie stał na wysokim poziomie, uczniowie wielokrotnie mieli okazję wykazać się szczegółową wiedzą o życiu Romana Dmowskiego. W komisji podczas ustnej części finału pytania zadawali: Ireneusz Fryszkowski (redaktor naczelny "Myśl.pl"), Krzysztof Adamiak (przewodniczący konkursu - student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, wywodzący się z grupy pasjonatów Konkursu Historycznego), a także poseł RP Rafał Wiechecki, który wcześniej przewodniczył konkursowi, a później mu patronował i wspierał jego zorganizowanie.

^ do góryIV Konkurs Historyczny im. Bolesława Chrobrego

"Polska myśl zachodnia"

Patronat Naukowy nad Konkursem objął prof. dr hab. Tadeusz Białecki (wieloletni pracownik Uniwersytety Szczecińskiego) oraz ks. infułat Roman Kostynowicz (wieloletni diecezjalny konserwator zabytków). Patronat Honorowy objęli minister gospodarki morskiej Rafał Wiechecki, poseł do Parlamentu Europejskiego Sylwester Chruszcz, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Patronat Medialny: TVP3, Polskie Radio Szczeciński, Głos Szczeciński, Myśl.pl.

Konkurs był podzielony na dwa etapy. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych i III klas gimnazjów z kilkunastu szkół Pomorza Zachodniego. I etap konkursu był prowadzony do 2 marca w macierzystych szkołach. Pod okiem nauczycieli historii uczniowie pisali prace pisemne. II etap odbył się w dniu 30 marca 2007 roku w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej. Komisja Oceniająca, w skład której wchodzili m.in. mgr Paweł Skubisz (pracownik oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie), Krzysztof Adamiak (przewodniczący konkursu, student prawa), Szczepan Ostrowski (członek Komitetu Repatriantów).

Laureatami konkursu zostali: Miłosz Lewandowski z Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, Paweł Pietrasik z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie i Bernadeta Kłos z Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu. Laureaci oraz nauczyciele, którzy się nimi opiekowali i przygotowywali do konkursu otrzymali jako nagrodę główną wycieczkę do Brukseli połączoną ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Nagrodę tę ufundował poseł do Parlamentu Europejskiego Sylwester Chruszcz.

Wszystkich dwudziestu trzech finalistów otrzymało też nagrodę książkową: "Wybór pism" Jana Ludwika Popławskiego. Nagrody książkowe ufundowały szczecińskie instytucje: Książnica Pomorska, Archiwum Państwowe i Muzeum Narodowe.

^ do góry