Wydawnictwo

Dr Marian Szołucha, "Naród i ekonomia. Myśl społeczno-gospodarcza Narodowej Demokracji w okresie II Rzeczypospolitej", str.96, Szczecin 2008 (ISBN 978-83-925466-0-3)


Autor rozprawy, do której lektury zachęcam, podjął się trudnego, ale i pionierskiego zadania. Jej tytuł: Naród i ekonomia, mówi za siebie. Dołączona bibliografia dowodzi, iż nikt z piszących o sprawach narodu nie podjął się ukazania ich ścisłego związku z ekonomia, nie ujął paralelnie i porównawczo obu tych kwestii. W omawianej pracy znajdujemy zarys tej właśnie problematyki i takiego ujęcia zagadnienia.

Autor w zwięzłej, zwróćmy uwagę — magisterskiej rozprawie, zagadnienie sygnalizowane w tytule pogłębia badawczo. Uściśla on je w podtytule: Myśl społeczno–gospodarcza Narodowej Demokracji w okresie II Rzeczypospolitej. To sprawia, że Marian Szołucha nie rozprasza się w pracy, nie tonie w teoretycznych dywagacjach dotyczących spraw gospodarczych, społecznych, politycznych. Trzyma się konkretów, dodatkowo uściślonych we wstępie.

Autor, badacz przecież początkujący, odkrywa i przytacza podstawowe,najważniejsze konstatacje luminarzy, czołowych przedstawicieli ekonomii w Polsce międzywojennej, którym nie były obce problemy społeczne oraz polityczne narodu. Prezentuje poglądy m.in. Stanisława Grabskiego, Stanisława Głąbińskiego, Romana Rybarskiego, Jerzego Zdziechowskiego. Marian Szołucha próbuje, nierzadko w pełni udanie, spojrzeć samodzielnie na ustalenia badawcze wymienionych wyżej uczonych, jak też i innych, zajmujących się w latach międzywojennych ekonomią, myślą społeczną i sprawami narodu.

Autor zainteresowania swoje ogranicza do tzw. klasyków myśli społecznej i gospodarczej. Pomija on, uzasadniając to mniej lub bardziej przekonywująco, np.: Jędrzeja Giertycha, Bohdana Wasiutyńskiego oraz paru innych znaczących autorów omawianego okresu. To prawda, u obu wymienionych ekonomia stanowiła obrzeże ich zainteresowań pisarskich. Autor pomija również Edwarda Taylora i, co może zadziwić, Władysława Grabskiego. Dlaczego? Zdaniem Mariana Szołuchy, najprawdopodobniej nie byli oni związani formalnie, w sensie członkostwa, z Narodową Demokracją i... „tylko okresowo współpracowali z jej kolejnymi emanacjami politycznymi”.

Ryzykowna badawczo ta konstatacja, niemniej ciekawa i powinna zainteresować czytelnika. Z kolei w rozprawie Autor dociekliwie, w drobiazgach nawet, odszukuje niekiedy wręcz ślady ekonomicznych wizji Adama Doboszyńskiego, w szczególności mało znanej jego ekonomii miłosierdzia.

Za w pełni zrozumiałe należy uznać nawiązywanie w rozprawie do sposobu pojmowania ekonomii, spraw gospodarczych i społecznych przez Romana Dmowskiego, mimo że on tych dziedzin, zwłaszcza ekonomii, nie był analitykiem. Powinniśmy wiedzieć i nie wolno nam zapominać, że Roman Dmowski, współtwórca ruchu narodowego, niekwestionowany przywódca Narodowej Demokracji w Polsce międzywojennej, poprzez swoje pisma, w których nie pomijał problemów gospodarczych i wiązał je z ideą narodową, inspirował wielu czołowych przedstawicieli myśli ekonomicznej w kraju.

Do jego poglądów w swych dziełach nawiązywali liczni, wybitni profesorowie ekonomii. O tym dowiadujemy się wystarczająco obszernie z niniejszej pracy. Dotąd sporadycznie i dość ogólnie wypowiadano się w tej ostatniej kwestii. Rozprawa pogłębia wiedzę i w tym zakresie. A pamiętajmy, że mamy przed sobą jedynie pracę magisterską, nawet nie dysertację doktorską.
 

Prof. dr hab. Ryszard Bender

Dr Eryk Łon, "Warto mieć polską walutę", str. 66, Szczecin 2008 (ISBN 978-83-925466-1-0)

 

Spis rozdziałów:

 • Ocena funkcjonowania strefy euro
 • Wzrost gospodarczy
 • Synchronizacja cykli koniunkturalnych
 • Konwergencja realna
 • Zmiany wskaźnika ryzyka kraju
 • Eksport
 • Saldo w rachunku bieżącym
 • Dynamika eksportu do innych krajów strefy euro
 • Zmiany w strukturze rezerw walutowych
 • Sytuacja na rynku akcji
 • Wydajność pracy
 • Procesy inflacyjne
 • Nakłady inwestycyjne
 • Polityka EBC a aktywność gospodarcza krajów członkowskich strefy euro
 • Kurs walutowy a aktywność gospodarcza krajów członkowskich strefy euro
 • Interwencje walutowe
 • Wybrane problemy dyskusyjne
 • Autonomia polityki pieniężnej w warunkach kursu płynnego
 • Stopy procentowe a członkostwo w strefie euro
 • Kryterium deficytu budżetowego a wzrost gospodarczy
 • Wahliwość kursu walutowego a wzrost gospodarczy
 • Związki między polityką EBC a polityką innych banków centralnych
 • Strefa euro a Wielka Brytania, Dania i Szwecja
 • Debata o ewentualnym członkostwie w strefie euro a grupa porównawcza
 • Doświadczenia Grupy G-3, GKU oraz Grupy SM-27
 • Modele integracji a likwidacja walut narodowych
 • Wzrost gospodarczy strefy euro na tle wzrostu gospodarczego innych organizacji
 • Konsensus Waszyngtoński a wzrost gospodarczy
 • Dostęp do rynków finansowych
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • Polityczne i społeczne aspekty likwidacji walut narodowych
 • Stopień chęci posiadania własnego państwa a euro
 • Wprowadzanie euro a opinia publiczna
 • Referendum w sprawie ewentualnego członkostwa Polski w strefie euro
 • Euro a suwerenność
 • Istota i zalety suwerenności monetarnej
 • Swoboda w zakresie wyboru celów banku centralnego
 • Swoboda w zakresie wyboru instrumentów banku centralnego
 • Instytucjonalne aspekty suwerenności monetarnej
 • Suwerenność monetarna a ryzyko aprecjacji kursu polskiego złotego
 • Zasadność długoterminowej prognozy makroekonomicznej
 • Alternatywa wobec koncepcji członkostwa Polski w strefie euro
 • Istota alternatywy wobec koncepcji członkostwa Polski w strefie euro
 • Limit zagraniczny dla OFE
 • Utworzenie Eximbanku
 • Zmiana sposobu zarządzania rezerwami walutowymi
 • Rozwój polskiego rynku finansowego

 

 

Pod red. Przemysława Andrejuka, "Wybacz mi Żono, że Polskę ukochałem bardziej niż Ciebie i dziecko. Polscy narodowcy jako ofiary nazizmu w okresie II wojny światowej", Szczecin 2009 (ISBN 978-83-925466-2-7)


Broszura przedstawia 62 sylwetki wraz z fotografiami wybitnych narodowców (naukowców, prawników, księży, sportowców,...), którzy zostali zamordowani podczas II wojny światowej przez hitlerowców.

Historie nie pielęgnowane obrastają kurzem. Umierają z czasem, blaknąc w ludzkiej pamięci tak jak na kartach książek. Historie, które mają swoich wrogów, dzielą gorsze losy. Zamienione w czarne legendy, służą zafałszowywaniu naszej tożsamości. Morze kłamstw wylano w ostatnich dekadach na polski ruch narodowy. Cóż z tego, że gdzieś po drodze dokonały się przemiany ustrojowe i mamy „demokrację”, jeśli kłamstwa na temat obozu narodowego trwają nadal. Ignorancja historyczna w ustach tych, których obowiązkiem jest kreowanie polskiej świadomości wyrasta do rozmiaru nieuleczalnej choroby.

Modne jest dziś stawianie znaku równości między polskimi narodowcami i hitlerowskimi okupantami. Co to za czasy, że w pogoni za sensacją można zrównywać morderców i mordowanych? Bez sentymentów, bez oporów moralnych, bez oglądania się na prawdę historyczną. Nie ma bowiem większego zakłamania niż zestawienie ofiar (narodowców) z ich katami (niemieckimi nazistami).

Książka, którą Państwu prezentujemy, ma na celu pokazanie prawdy o ludziach, którzy tworzyli polski Obóz Narodowy – największy ruch społeczno-polityczny Drugiej Rzeczypospolitej. Trwająca od września 1939 roku martyrologia polskich narodowców z rąk Niemców, była kontynuowana przez drugiego okupanta - Sowiecką Rosje i jej komunistycznych wasali. Wiemy, że dziesiątki tysięcy narodowców zostało zamordowanych.

W wielu przypadkach nie wiemy gdzie i kiedy. Nazizm i komunizm doprowadziły do wymazania Narodowej Demokracji z kart naszej historii.

Przedstawiamy biogramy kilkudziesięciu działaczy wybranych z tysięcy im podobnych. Historia ich życia to odpowiedź na pytanie: jakie mogą być granice ludzkiej ofiarności? Świadectwem tego, były słowa z ostatniego listu Stanisława Piaseckiego do małżonki, którymi zatytułowaliśmy nasz projekt: „Wybacz mi Żono, że Polskę ukochałem bardziej niż Ciebie i dziecko.”.

Książkę podzieliliśmy na trzy tematyczne bloki: kulturę, politykę i siły zbrojne. W każdym z nich znajdziecie Państwo prawdziwe historie ludzi, którzy stanęli w tamtych dniach w obronie Ojczyzny. Mimo, że swoje, często młode życie kończyli w obozach koncentracyjnych, na barykadach Powstania Warszawskiego czy też w ulicznych egzekucjach ścinani toporem, tak naprawdę to Oni są moralnymi zwycięzcami tamtych dni. Ta książka to opowieść o ludziach, którzy odważyli się wierzyć w Boga, Honor i Ojczyznę. I tę wiarę przypłacili własnym życiem.

Przemysław Andrejuk

Marcin Lutomski, Mikołaj Rybacki, "Bohaterska obrona Głogowa 1109 roku" (komiks), Szczecin 2009, str. 54, (ISBN 978-83-925466-3-4)

 

Fabuła powstała na bazie „Kronik Galla Anonima”, jedynego historycznego przekazu dotyczącego tych czasów. Komiks opowiada o losach dzieci zabitych przez Niemców oblegających gród.

Modelami rysowników tworzących wizerunki „dzieci maszyn” byli synowie Pawła Chruszcza: roczny Mikołaj i trzyletni Bolesław. – Chodziło o nadanie bohaterom współczesnego rysu – tłumaczy Chruszcz – politolog z wykształcenia, historyk z zamiłowania, autor scenariusza komiksu i jego wydawca.

Autorami rysunków są Marcin Lutomski, interesujący się historią średniowiecza i Mikołaj Rybacki, należący do zespołu Percival odtwarzającego muzykę wczesnego średniowiecza.

Latem 1109 roku mieszkańcy Głogowa heroicznie bronili swojego grodu przed wojskami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego pod dowództwem Henryka V oraz czeskimi oddziałami Świętopełka. Obrońców grodu wsparły nadciągające z Pomorza wojska Bolesława III Krzywoustego. Obrona Głogowa zakończyła się zwycięstwem – siły niemiecko-czeskie odstąpiły od oblężenia grodu, co wpłynęło na dalszy przebieg wojny polsko-niemieckiej 1109 roku.

 

ZAKUP PUBLIKACJI MYŚL.PL

Fundacja im. B. Chrobrego, wydawca Kwartalnika Myśl.pl, wydała również trzy publikacje książkowe oraz jeden komiks. Zachęcamy do zakupu. Zamówienia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Należy podać  publikacje. Po otrzymaniu zamówienia na e-mail, podaniu danych osoby i adresowych do wysyłki, konieczne jest dokonanie zapłaty na konto BOŚ S.A. – 26 1540 1085 2030 5302 9243 0001. Po dokonaniu wpłaty nastąpi realizacja zamówienia. Koszt każdej publikacji to 12 zł. (10 zł. za pismo plus 2 zł. koszt przesyłki). Można dokonać  zamówienia od razu poprzez wpłatę na konto BOŚ S.A. – 26 1540 1085 2030 5302 9243 0001, wpisanie w tytule danych zamówionej publikacji. Podanie imienia i nazwiska oraz danych adresowych do wysyłki.